SIGA-varslersystem

Hos SIGA har vi forpliktet oss til etisk forretningsførsel og overholdelse av alle gjeldende lover og forskrifter. Kontinuerlig forbedring og anerkjennelse av feil som verdier er forankret i SIGA-kulturen. Av den grunn har SIGA opprettet en meldingstjeneste der varslere i full fortrolighet kan melde fra med konkret informasjon om krenkelser og brudd på lover og regler. Dette er i samsvar med EU-direktiv 2019/1937.

Hvem kan være en varsler?

Både interne og eksterne personer (ansatte, jobbsøkere, tidligere ansatte, kunder og andre)

Hva er mulige grunner til en melding om klanderverdige forhold i henhold til EU-direktiv 2019/1937?

Brudd på lover om korrupsjon, prissamarbeid og hvitvasking av penger samt brudd på tekniske spesifikasjoner eller brudd på miljøvernbestemmelser, brudd på arbeidsrett osv.

Blir varsleren beskyttet?

Ja, beskyttede personer er:

• Varslende personer

• Personer som er omfattet av en melding

• Personer som er berørt av meldingen

Personer med taushetsplikt som for eksempel leger og advokater er unntatt fra dette.

Disse menneskene er beskyttet mot oppsigelser, degradering og andre former for diskriminering.

Hva skjer med varsleren?

Meldingstjenesten vil holde identiteten til varsleren og de personer som er omfattet av en melding konfidensiell, også andre som på annen måte er navngitt i meldingen. Den forbeholder seg retten til, etter en grundig undersøkelse. å videresende rapporten til ansvarlig avdeling (f.eks. regnskap) for å avklare informasjonen direkte med ansvarlig avdeling.

Hvordan reagerer SIGA på mottatte meldinger?

SIGA vil innen en passende tidsfrist (som regel tre måneder) innlede påfølgende tiltak og gi en tilbakemelding til varsleren om tiltak som er iverksatt.

Fyll ut skjemaet for å varsle om et konkret brudd på lover og/eller regler.

Velkommen til SIGA nettsted Norge. for å se innhold for din lokasjon.