System firmy SIGA dotyczący sygnalistów

W firmie SIGA zobowiązaliśmy się do stosowania etycznych praktyk biznesowych i przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów. Nieustanne doskonalenie i uznawanie błędów za okazję do wyciągnięcia odpowiednich wniosków są zakorzenione w kulturze SIGA. Z tego powodu SIGA utworzyła punkt zgłoszeniowy, w którym sygnaliści mogą poufnie zgłaszać konkretne informacje o naruszeniach prawa i przepisów. Jest to zgodne z dyrektywą UE 2019/1937.

Kto może być sygnalistą?

Osoby z wewnątrz i zewnątrz (pracownicy, kandydaci, byli pracownicy, dostawcy, klienci itd.)

Jakie są możliwe podstawy zgłaszania naruszeń w świetle dyrektywy UE 2019/1937?

Przestępstwa korupcyjne, naruszenia przepisów antymonopolowych oraz pranie brudnych pieniędzy, a także naruszenia specyfikacji technicznych lub naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska, prawa pracy itd.

Czy sygnalista jest chroniony?

Tak, osoby objęte ochroną, to:

• sygnaliści;

• osoby będące przedmiotem zgłoszenia;

• osoby, których dotyczy zgłoszenie.

Osoby zobowiązane do zachowania poufności, takie jak np. lekarze czy prawnicy, są z tego wyłączone.

Osoby te są chronione przed zwolnieniem, degradacją i innymi formami dyskryminacji.

Co stanie się z sygnalistą?

Punkt zgłoszeniowy zachowuje poufność tożsamości sygnalistów oraz osób, które są przedmiotem zgłoszenia lub w inny sposób zostały wymienione w zgłoszeniu. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazania zgłoszenia, po dokładnym sprawdzeniu, do właściwego działu (np. do księgowości) w celu wyjaśnienia informacji bezpośrednio z właściwym działem.

Jak SIGA reaguje na zgłoszenia?

SIGA w odpowiednim terminie (wynoszącym zazwyczaj 3 miesiące) zainicjuje działania następcze i przekaże sygnaliście informacje zwrotne na temat działań następczych.

Aby zgłosić konkretne naruszenie prawa lub przepisu, prosimy o wypełnienie formularza.

Witami na stronie internetowej SIGA . , aby zobaczyć treści dla swojej lokalizacji.