Sanering woonblok, Oostenrijk

Bij de sanering van dit 1 km lange woonblok uit de jaren 1980 werden in totaal 3.600 ramen vervangen. De binnenkant van het raamkozijn werd met een gladde afstrijklaag bepleisterd.

Plaats gebouw
Wien, Oostenrijk
Projecttype
Residentiële bouw
Architect
Viktor Hufnagl 
Opdrachtgever
Volksbau 
Installateur
Felbermayer Fenster und Türen Erzeugungs GmbH
Gebruikte producten
Fentrim® IS 20, Meltell® worst
«De meeste zwakke punten constateer ik op het vlak van de verlijming aan het metselwerk. Er worden dikwijls producten verwerkt die aanvullende producten veronderstellen om een propere aansluiting te waarborgen. Dat leidt dikwijls tot fouten aan het object, aangezien aanvullende producten nogal eens vergeten worden.» 
Ing. Florian Freydenschlag, procuratiehouder, Ertl GmbH, ingenieursbureau voor raam- en geveltechniek, Wenen

Vervanging van 3.600 ramen

De beroemde Oostenrijkse architect Viktor Hufnagel bouwde het woonblok in de jaren 1980. Dit prestigeobject bestaat uit 380 woningseenheden en heeft circa 50 traphallen.

Van 2020 af werden stapsgewijze alle 3.600 ramen van het woonblok vervangen. De bijzondere uitdaging daarbij: het inwendige kozijn mocht in de mate van het mogelijke niet beschadigd worden. Ieder raam moest binnen één dag gemonteerd zijn, opdat de bewoners tijdens de sanering niet moesten verhuizen.

Permanent lucht- en slagregenvaste aansluiting

De binnenkant van het raamkozijn werd met een gladde afstrijklaag bepleisterd. Na de luchtdichte aansluiting met Fentrim® IS 20 werd deze met een afdekking verholen. Aan de buitenkant werd met de sterk presterende hybride dichtstof SIGA Meltell® de zichtbare slagregendichte aansluiting tot stand gebracht.

Zeker bij de raammontage in de saneringsomgeving hechtte Felbermayer Fenster GmbH belang aan een eenvoudig te verwerken en blijvend lucht- en slagregendichte aansluiting. Voor Josef Kollarich, bouwheer van Felbermayer Fenster und Türen Erzeugungs GmbH is het duidelijk:

„Met SIGA Meltell hebben we een geniale dichtstof gevonden, die aan onze hoogste eisen qua verwerking en kwaliteit voldoet en bruikbaar is bij de uiteenlopendste voegbreedten in de sanering.”

Hij legt tevens de redenen uit voor de keuze van Felbermayer Fenster und Türen Erzeugungs GmbH voor samenwerking met SIGA:

„De adviesverstrekking en ondersteuning bij de voorafgaande planning van de saneringsaansluiting en de selectie van de juiste SIGA-materialen droeg in wezenlijke mate bij tot de keuze voor SIGA als leverancier van de saneringsaansluiting.”

Ramencontrole bij saneringen: dit heeft de deskundige te zeggen

Ing. Florian Freydenschlag is procuratiehouder bij Ertl GmbH, het ingenieursbureau voor raam- en geveltechniek in Wenen. Wij vroegen hem wat voor hem de centrale punten zijn bij een ramencontrole in het kader van saneringen, wat de bijzondere uitdagingen van dit project waren en waar hij de voordelen van de SIGA-producten ziet.

Wat is voor u belangrijk bij een ramencontrole bij saneringen, maar ook bij nieuwbouw?

Mijns inziens is het belangrijkste, zowel bij sanering als nieuwbouw, een zo eenvoudig mogelijke verwerkbaarheid van de producten, d.w.z. dat de monteurs deze zonder al te veel bijkomende moeite kunnen plaatsen en aanbrengen. En dat is wat mij betreft zo belangrijk omdat daarmee de montagekwaliteit stijgt en er geen onderdelen vergeten kunnen worden.

Waar liggen de technische uitdagingen?

De technische uitdagingen op het vlak van de afdichting liggen ongetwijfeld op het gebied van de permanente verlijming en de ter plekke aangetroffen ondergronden.

Wat valt u op aan het gebruik van SIGA-producten bij de aansluiting van het raammetselwerk?

Het meest valt mij de kleefkracht op, vermits de folies na aanbrenging op het metselwerk of element nauwelijks nog te verwijderen zijn. In het kader van de uitvoering heeft dat natuurlijk als voordeel dat er nauwelijks corrigerende werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Hoe ervoer u de samenwerking met de technische support van SIGA?

De support was en is uniek. Tot op heden werden alle vragen (bv. inzake productspecificaties) en dies meer onverwijld beantwoord of toegelicht.

Waar liggen meestal de zwakke punten bij dergelijke aansluitingen?

De meeste zwakke punten stel ik vast bij de verlijming op het metselwerk. Het komt bijvoorbeeld zeer dikwijls tot loskomen, hetgeen dan intensieve herstellingen vergt. Er worden ook dikwijls producten verwerkt die aanvullende producten (bv. voegenpasta) veronderstellen om een propere aansluiting te waarborgen. Dit leidt dikwijls tot fouten aan het object, vermits aanvullende producten nogal eens vergeten worden.

Welkom op de SIGA-website . om inhoud voor uw geografische zone te bekijken.