Privacyverklaring


De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. U kunt van ons verwachten dat wij zorgvuldig en gevoelig omgaan met uw gegevens, en dat wij zorg dragen voor een hoog niveau van gegevensveiligheid.

Wij halen uw persoonlijke gegevens uitsluitend op en gebruiken ze uitsluitend in het kader van de van kracht zijnde gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen.

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor persoonlijke gegevens die wij van fysieke personen verkregen hebben via verschillende wegen (klanten, leveranciers, handelspartners, websites, sociale media).

1 Contacten

1.1  Naam en adres van de verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is:

SIGA Services AG
Rütmattstrasse 7
CH-6017 Ruswil
E-Mail: webmaster@siga.swiss
Telefoon: +41 (0) 41 499 69 69
Internet: http://www.siga.swiss

1.2  Naam en adres van de vertegenwoordiger in de EU
De vertegenwoordiger in de EU van de verantwoordelijke is:

SIGA Cover GmbH Deutschland
Willy-Brandt-Platz 2
12529 Schönefeld
Duitsland
E-Mail: webmaster@siga.swiss

2 Omvang en doel van het opvragen, de verwerking, en het gebruik van de persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn "informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of te identificeren fysieke persoon". Online-identificatiemiddelen, zoals IP-adressen, kunnen als persoonlijke gegevens beschouwd worden indien ze niet gericht geanonimiseerd werden.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Aanvragen via contactformulieren
 • Klantendienstactiviteiten
 • Afspreken van een termijn
 • Openen van een klantenrekening
 • Bestelling (bijv. in de online-shop)
 • Reclamecampagnes (via online-formulieren of per e-mail)
 • Marketingdoeleinden
 • Optimalisatie van de internetsite (aanpassing van de website aan uw behoeften en wensen)
 • Bescherming tegen en registreren van hacking-pogingen
 • Opstellen van gebruikersstatistieken
 • Inventaris van de behoeften (bijv. via enquêtes en evaluatieformulieren)
 • Online vergaderingen, producttrainingen of expertseminars
 • Klokkenluidersmelding 

2.1  Bezoek van de website

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze servers continu de volgende gegevens op in een protocolbestand, de zogenaamde server-logfiles:

 • IP-adres van de computer waarvan de aanvraag binnenkomt
 • Datum en tijdstip van de toegang/opvraging
 • Naam en URL van de opgevraagde gegevens
 • Besturingssysteem van uw computer en de door u gebruikte browser
 • Land waaruit de toegang op onze website plaats heeft gevonden
 • Naam van uw internetprovider
 • Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Laatst bezochte website
 • Browserinstellingen
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Geactiveerde browser-plugins

Wij hebben een gerechtvaardigde interesse in de tijdelijke opslag van uw persoonlijke gegevens en in de logfiles. Deze gerechtvaardigde interesse bestaat

 • Om de inhoud van onze website op correcte wijze aan te kunnen bieden
 • Om de inhoud van onze webpagina's alsook de publiciteit hiervoor te optimaliseren
 • Vanwege de behoefte om in het geval van een cyberaanval de voor de gerechtelijke vervolging vereiste gegevens aan de betroffen instanties te kunnen overhandigen
 • Om ons aanbod en onze internetaanwezigheid te verbeteren
 • Om statistische gegevens te verzamelen
 • Om bestellingen in onze online-shop te kunnen afhandelen

2.2 Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig.

Voor de verwerking van uw gegevens na een aanmelding voor de nieuwsbrief behoort het tot onze gerechtvaardigde interesse om bestaande klanten (Business-to-Business) informatie en reclame te sturen betreffende onze producten.

Voor de nieuwsbriefaanmelding gebruiken wij de zogenaamde Double-opt-in-methode. Dit betekent dat wij u na de opgave van uw e-mailadres een bevestigingsmail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u om bevestiging verzoeken van het feit dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. De bevestiging vindt plaats doordat u in de bevestigings-e-mail klikt op de daarin vermelde activeringssnelkoppeling.

Het versturen van de nieuwsbrief vindt plaats met behulp van "MailChimp", een platform voor het versturen van nieuwsbrieven van de uit de VS afkomstige aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrieven, alsook de bijkomende en in het kader van deze richtlijnen beschreven gegevens worden op servers van MailChimp in de VS opgeslagen. MailChimp gebruikt deze informatie voor het in onze opdracht verzenden en het evalueren van de nieuwsbrief. Daarenboven kan MailChimp volgens eigen informatie deze gegevens gebruiken voor het optimaliseren of het verbeteren van de eigen diensten, bijvoorbeeld voor het technisch optimaliseren van het verzenden en het weergeven van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden, teneinde te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om deze zelf uit te schrijven of aan derden door te geven. Wij hebben vertrouwen in de betrouwbaarheid en in de IT- en gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder de US-EU-Gegevensbeveiligingsovereekomst "Privacy Shield" en verplicht zich er zodoende toe om de richtlijnen met betrekking tot de EU-gegevensbeveiliging en -bescherming na te leven en te respecteren. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG).

Daarenboven hebben wij met MailChimp een "Contract voor gegevensverwerking" gesloten. Daarbij gaat het om een overeenkomst waarin MailChimp er zich toe verplicht om de gegevens van onze gebruikers te beschermen, in overeenstemming met de gegevens beschermende bepalingen ervan in onze opdracht te verwerken, en in het bijzonder niet aan derden te overhandigen. (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/).

De gegevens beschermende bepalingen van MailChimp vindt u hier (https://www.intuit.com/privacy/statement/).

U hebt op elk moment de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Een snelkoppeling voor het verder weigeren om de nieuwsbrief te ontvangen, vindt u telkens aan het einde van elke nieuwsbrief. Hiervoor klikt u op het overeenstemmende snelkoppelingsoppervlak in de ontvangen nieuwsbrief. Daarenboven hebt u de mogelijkheid om uw bezwaar te versturen naar het volgende e-mailadres: newsletter@siga.swiss.

2.3 Contact maken

U hebt op onze website de mogelijkheid om door middel van een contactformulier en/of per e-mail met ons contact op te nemen. Welke gegevens er in het geval van een contactformulier opgevraagd en gebruikt worden, wordt duidelijk uit het betreffende contactformulier.

Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag of de contactopname en voor de daarmee verbonden technische administratie opgeslagen en gebruikt.

Onze en IHR´s gerechtvaardigde interesse bestaat uit het beantwoorden van uw vraag. Indien het contact dient voor het nakomen van een overeenkomst waarvan u als partij deel uitmaakt of als aanvraag in het kader van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, dan is dat een bijkomende wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

U kunt deze verwerking van uw gegevens op welk moment dan ook herroepen. U kunt uw bezwaar versturen naar het volgende e-mailadres: webmaster@siga.swiss

2.4 Gebruik voor reclamedoeleinden

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens ook op basis van onze gerechtvaardigde interesse voor de volgende doeleinden:

 • Om uw koopervaring permanent te verbeteren en deze voor u klantvriendelijk en individueel op maat te maken
 • Om met u over uw bestellingen te communiceren
 • Als ook om met bestaande klanten (Business-to-Business) af en toe over bepaalde producten of marketingacties te communiceren, in het kader waarvan wij u e-mailadres nodig hebben
 • En om u producten of diensten aan te bevelen die u eventueel zouden kunnen interesseren
 • Als betroffen persoon hebt u op welk moment dan ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen onze rechtstreekse reclame, of zich daarvoor af te melden: webmaster@siga.swiss

2.5 Commentaarfunctie

U hebt de mogelijkheid om commentaar achter te laten. Daarvoor hebben wij uw naam of een pseudoniem nodig. Wij vragen u om deze vrijwillige informatie, teneinde een meer transparante en individuele communicatie tussen de auteurs en de commentatoren mogelijk te maken.

Bovendien kan uw IP-adres gedetecteerd en uw e-mailadres gevraagd worden. Dit is nodig voor onze veiligheid in gevallen waarin iemand in commentaren inhoud plaatst die onwettig zou zijn. Daarenboven dient de opslag van deze gegevens om spam te voorkomen.

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens.

2.6 Marktonderzoek

De in het kader van marktonderzoek en het onderzoek van meningen verkregen gegevens gebruiken wij niet voor reclamedoeleinden. Gedetailleerde richtlijnen (in het bijzonder voor het evalueren van uw opgegeven gegevens) vindt u in het kader van de bevraging in kwestie, respectievelijk daar waar u de gegevens dient achter te laten. Uw antwoorden op enquêtes worden niet aan derden doorgegeven of publiek gemaakt.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is het aanwezig zijn van een goedkeuring en/of van een gerechtvaardigde interesse.

2.7 Online vergaderingen

U heeft de mogelijkheid om u op onze homepage aan te melden voor online vergaderingen. De verplichte gegevens, die nodig zijn voor de organisatie van de online vergaderingen, worden apart gemarkeerd. Verdere gegevens zijn vrijwillig.

SIGA zal uw gegevens gebruiken om de online vergaderingen te plannen en om contact met u op te nemen. In het kader van de organisatie van de online vergaderingen ontvangt u van ons een uitnodiging voor de vergadering op het door u opgegeven e-mailadres.

2.7.1 Microsoft Teams

Wij gebruiken de tool “Microsoft Teams” om telefonische conferenties, online vergaderingen, videoconferenties en/of online seminars te houden (hierna: “online vergaderingen”). “Microsoft Teams” is een dienst van Microsoft Corporation gevestigd in de VS.

Bij het gebruik van “Microsoft Teams” worden verschillende soorten gegevens verwerkt. De omvang van de gegevens is ook afhankelijk van de informatie die u voor of tijdens de deelname aan een “online vergadering” verstrekt:

Gegevens over de gebruiker: Voornaam, achternaam, telefoon (optioneel), e-mailadres, wachtwoord (indien geen gebruik wordt gemaakt van “Single-Sign-On”), profielfoto (optioneel),
afdeling (optioneel)
Metagegevens van vergaderingen: onderwerp, beschrijving (optioneel), IP-adressen van deelnemers, informatie over apparatuur/hardware

Bij opnames (optioneel): MP4-bestand van alle video-, audio- en presentatie-opnamen, M4A-bestand van alle audio-opnamen, tekstbestand van de online vergaderchat.

Bij inbellen met de telefoon: Informatie over het inkomende en uitgaande telefoonnummer, landnaam, begin- en eindtijd. Indien nodig kunnen verdere verbindingsgegevens, zoals het IP-adres van het apparaat, worden opgeslagen.

Tekst-, audio- en videogegevens: U heeft eventueel de mogelijkheid om tijdens een “online vergadering” de chat-, vraag- of rondvraagfuncties te gebruiken. In dit verband wordt de door u ingevoerde tekst verwerkt om deze in de “online vergadering” weer te geven en eventueel in een logboek vast te leggen. Om de weergave van video en het afspelen van audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon van uw eindapparaat en van elke videocamera op het eindapparaat verwerkt voor de duur van de vergadering. U kunt de camera of microfoon op elk gewenst moment zelf uitschakelen of dempen met behulp van de “Microsoft Teams”-toepassingen.

Om deel te nemen aan een “online vergadering” of om de “vergaderzaal” te betreden, moet u op zijn minst informatie over uw naam verstrekken.

Als we “online vergaderingen” willen opnemen, zullen we u vooraf op een transparante manier informeren en uw toestemming vragen. Het feit van de opname wordt ook weergegeven in de “Microsoft Teams”-app.

Indien dit nodig is voor het vastleggen van resultaten van een online vergadering, zullen wij de chatinhoud vastleggen in een logboek. Dit zal echter meestal niet het geval zijn.

Met het oog op de registratie en de follow-up van online vergaderingen kunnen we ook vragen verwerken die deelnemers aan de vergadering stellen.

Een geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG wordt niet toegepast.

Het privacybeleid van “Microsoft Teams” kunt u hier inzien. (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement).

2.8 Online-Shops

2.8.1 Algemeen

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze online-shop op webshop.siga.swiss en shop.siga.swiss is het nodig dat u ons de gegevens meedeelt die nodig zijn voor het verwerken van de bestelling. De voor de verwerking van de volgens de overeenkomst noodzakelijke verplichte gegevens zijn afzonderlijk gemarkeerd. Het verder vermelden van bijkomende gegevens vindt op vrijwillige basis plaats.

In het kader van de verwerking van de bestelling geven wij aan de gebruikte dienstverleners vereiste gegevens voor het afwikkelen van de bestelling en van de opdracht door. Deze gegevens omvatten onder andere ook uw e-mailadres en telefoonnummer, teneinde bijvoorbeeld een individueel levertijdstip met u af te kunnen spreken. Bijkomende informatie betreffende de gegevensbescherming door deze aanbieders vindt u terug op de websites van deze laatsten.

2.8.2 Aanmaken van een account

Met het openen van een account krijgt u een rechtstreekse en met behulp van een wachtwoord beschermde toegang tot uw bij ons opgeslagen gegevens (bijvoorbeeld naam en adres). Via uw account kunt u onder andere gegevens betreffende uw afgewerkte, open, en in de nabije toekomst te verzenden bestellingen inkijken.

Voor de afwikkeling van een bestelling hebben wij uw correcte naam-, adres, en betaalgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben we nodig omdat we daarmee uw bestelling en het verzenden daarvan kunnen bevestigen, alsook om algemeen met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw e-mailadres bovendien voor u identificatie (als gebruikersnaam) op het moment dat u zich bij uw account aanmeldt.

De accounts van klanten zijn niet publiek en kunnen door zoekmachines niet geïndexeerd worden. Wanneer u uw account sluit, worden de bijbehorende gegevens, onder voorbehoud van de wettelijke bewaarplicht, gewist. Het behoort tot uw verplichting om uw persoonlijke gegevens bij het opzeggen van de overeenkomst verder te beschermen. We hebben het recht om alle, tijdens de duur van de overeenkomst opgeslagen gegevens onherroepelijk te wissen.

2.8.3 Gebruik van een account

U kunt uw account gebruiken om zich in onze online-shop aan te melden.

In zoverre u zich niet uitlogt uit uw account blijft u automatisch gedurende een bepaalde periode op het gebruikte apparaat ingelogd. Deze functie maakt het u mogelijk om sneller toegang te krijgen tot de online-shop.

Wanneer u een account aanmaakt of reeds opgegeven gegevens werkt, worden deze gegevens in de instellingen van uw account herroepbaar opgeslagen en kunnen ze, zonder ze opnieuw te moeten invoeren, voor bijkomende bestellingen gebruikt worden.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens dient voor het afwerken van uw bestelling wanneer u een account heeft aangemaakt in onze online-shop, maar ook voor het vergemakkelijken van bijkomende bestellingen. Om niet-geautoriseerde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens te verhinderen, wordt de hele procedure van de bestelling versleuteld met behulp van de TLS-techniek.

In het kader van de registratie en van nieuwe aanmeldingen, alsook wanneer u gebruik maakt van onze online-diensten, slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de gebruikersactie telkens op. Deze opslag vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde interesses en tegen misbruik en overig onbevoegd gebruik. Het doorgeven van deze gegevens aan derde partijen vindt in principe niet plaats, behalve indien dat nodig is voor het opvolgen van onze claims of indien er daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Wij verwerken gebruiksgegevens (bijvoorbeeld de bezochte websites van ons online aanbod, de interesse in onze producten) en de inhoudelijke gegevens (bijvoorbeeld invoer in een contactformulier of in een gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel, om u bijvoorbeeld producten aan te kunnen bieden op basis van tot op dat moment vastgesteld gedrag.

2.9 Online-sollicitaties

Indien u bij ons solliciteert, verwerken wij uw gegevens om uw sollicitatie af te kunnen handelen. Tijdens de sollicitatieprocedure worden uw gegevens, uw persoonlijke gegevens, postadres, contactadres, en de tot de sollicitatie behorende documenten zoals een motivatiebrief, een CV, en referenties in de sollicitantendatabase opgeslagen. Daarenboven kunnen sollicitanten ons vrijwillig bijkomende informatie meedelen. Deze gegevens worden uitsluitend in het kader van uw sollicitatie opgeslagen, geëvalueerd, bewerkt, of intern doorgegeven. De gegevens kunnen voor statistische doeleinden (bijvoorbeeld rapportage) bewerkt worden. Conclusies betreffende individuele personen zijn daarbij niet mogelijk. Door bij ons te solliciteren, stemt u in met de verwerking van uw gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure.

Daarenboven worden uw sollicitatiegegevens op ons verzoek en in onze opdracht op basis van verdragen volgens Art. 28 DSGVO door een host-provider verwerkt.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de gemeenschappelijke interesse in de verwerking van uw sollicitatiegegevens. Indien de verwerking van de sollicitatiegegevens dient voor het naleven van een overeenkomst waarvan u een deelnemende partij bent, of voor het uitvoeren van aan een overeenkomst voorafgaande maatregelen, dan is dit een bijkomende wettelijke basis.

Indien wij een arbeidsovereenkomst met u afsluiten, worden de gegevens, met als doel het afwikkelen van de arbeidsrelatie, met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Indien de sollicitatie niet uitloopt op een aanstelling, worden uw persoonlijke gegevens nog gedurende zes maanden als documentatie opgeslagen, waarna ze gewist worden, op voorwaarde dat u ons geen toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor eventuele bijkomende sollicitaties bij ons te gebruiken.

Ongeacht het voorgaande hebt u op welk moment dan ook de mogelijkheid om uw elektronische gegevens te laten wissen. Een verzoek tot het wissen van de gegevens kunt u richten aan de in de positiebeschrijving vermelde contactpersoon of aan hr@siga.swiss.

3 Wissen

Wij verwerken en slaan uw persoonlijke gegevens slechts gedurende de periode op die nodig is voor het realiseren van het doel van de opslag, dan wel in zoverre dit in wetten en voorschriften die wij dienen na te leven, voorzien is. Indien het doel van deze opslag wegvalt en een voorgeschreven bewaringstermijn afloopt, worden uw gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist. Indien uw gegevens niet gewist worden omdat ze voor andere en wettelijk toelaatbare doeleinden vereist zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. Daarenboven wissen wij uw gegevens wanneer u ons daartoe via webmaster@siga.swiss om verzoekt en indien wij geen wettelijke of in een overeenkomst vastgelegde bewarings- of een andere verwerkingsplicht met betrekking tot deze gegevens hebben.

4 Doorgeven aan derde partijen

Wij versturen uw persoonlijke gegevens enkel naar een plek buiten de SIGA-groep indien u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn, indien er een gerechtvaardigde interesse bestaat, of indien dat voor het verkrijgen van onze rechten, in het bijzonder in het kader van claims die voortvloeien uit de overeenkomst, nodig is. Daarenboven geven wij uw gegevens aan derde partijen door indien dat in het kader van het gebruik van de webpagina's of voor het realiseren van gevraagde dienstverleningen noodzakelijk is. Het gebruik van de hiervoor doorgegeven gegevens door de derde partijen is ten strengste beperkt tot de vermelde doeleinden. Wij verwerken en slaan uw persoonlijke gegevens slechts op gedurende de periode die voor het realiseren van het doel van de opslag noodzakelijk is of in zoverre dat in wetten of voorschriften die wij dienen te respecteren, voorzien werd. Indien het doel van deze opslag wegvalt en een voorgeschreven bewaringstermijn afloopt, worden uw gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist. Indien uw gegevens niet gewist worden omdat ze voor andere en wettelijk toelaatbare doeleinden vereist zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. Daarenboven wissen wij uw gegevens wanneer u ons daartoe via webmaster@siga.swiss om verzoekt en indien wij geen wettelijke of in een overeenkomst vastgelegde bewarings- of een andere verwerkingsplicht met betrekking tot deze gegevens hebben. 

Wij geven bepaalde persoonlijke gegevens van u door aan de volgende categorieën van ontvangers in de EU/EWR/CH-ruimte, maar verzekeren daarbij echter de bescherming van uw persoonlijke gegevens:

 • Firma's uit de SIGA-groep
 • Leveranciers van IT-, financiële, en reisdiensten
 • Hosting-providers
 • Transport- en logistieke bedrijven
 • Instanties

Uw gegevens worden in ons Customer-Relationship-Management System ("CRM-systeem") opgeslagen. Wij gebruiken het CRM-systeem FileMaker / MS Dynamics op basis van onze gerechtvaardigde interesses (efficiënte en snelle verwerking van aanvragen van gebruikers, klantendienstverlening, marketing). Hiervoor hebben wij met Microsoft een overeenkomst afgesloten met zogenaamde standaard overeenkomstclausules, waarin Microsoft zich verplicht tot de verwerking van de gebruikersgegevens, in overeenstemming met onze aanwijzingen en met inachtneming van het EU-gegevensbeschermingsniveau. Microsoft is daarenboven onder het Privacy-Shield-akkoord gecertificeerd en biedt zodoende een bijkomende garantie dat het Europese gegevensbeschermingsrecht gerespecteerd wordt (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK).

Diverse derde-aanbiederpartijen worden in deze gegevensbeschermingsverklaring bovendien uitdrukkelijk vermeld (bijvoorbeeld onder punt 8 "Web-analysehulpmiddelen"). Op basis van onze gerechtvaardigde interesses (dat wil zeggen de interesse in de analyse, het optimaliseren, en de economische activiteit in het kader van ons online-aanbod) maken wij gebruik van inhoud- of dienstenaanbiedingen van derde partijen, teneinde de inhoud en de diensten, bijvoorbeeld lettertypes op te nemen. Hierna wordt een overzicht gegeven van bijkomende dienstverleners aan dewelke de via de website verkregen persoonlijke gegevens doorgegeven worden of die daar toegang toe hebben of zouden kunnen hebben:

In gevallen waarin wij gebruik maken van onderaannemers om te voorzien in onze diensten, nemen wij Geschikte wettelijke maatregelen, alsook technische en organisatorische maatregelen om zorg te dragen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de van kracht zijnde wettelijke voorschriften.

5 Overdracht naar het buitenland

Siga heeft het recht om uw persoonlijke gegevens ook door te geven aan derde partijen in het buitenland, in het bijzonder firma´s die deel uitmaken van de SIGA-groep, in zoverre dat voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven gegevensbewerkingen nodig is. Het spreekt voor zich dat daarbij de wettelijke voorschriften voor het doorgeven van persoonlijke gegevens aan derde partijen in acht genomen worden. Deze partijen zijn in dezelfde mate als wijzelf verplicht tot de bescherming van uw gegevens. In gevallen waarin het gegevensbeschermingsniveau in een land niet overeenstemt met het Zwitserse of het EU-gegevensbeschermingsrecht, verzekeren wij door middel van een overeenkomst of met andere maatregelen dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens op welk moment dan ook overeenstemt met deze in Zwitserland of in de Europese Unie. Wij verwerken en slaan uw persoonlijke gegevens slechts op gedurende de periode die voor het realiseren van het doel van de opslag noodzakelijk is of in zoverre dat in wetten of voorschriften die wij dienen te respecteren, voorzien werd. Indien het doel van deze opslag wegvalt en een voorgeschreven bewaringstermijn afloopt, worden uw gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist. Indien uw gegevens niet gewist worden omdat ze voor andere en wettelijk toelaatbare doeleinden vereist zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. Daarenboven wissen wij uw gegevens wanneer u ons daartoe via webmaster@siga.swiss om verzoekt en indien wij geen wettelijke of in een overeenkomst vastgelegde bewarings- of een andere verwerkingsplicht met betrekking tot deze gegevens hebben.

6  Cookies

Wij maken, op basis van onze gerechtvaardigde interesses, op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die met behulp van de browser in uw computer opgeslagen worden. Wanneer u een webpagina oproept, kan een cookie in uw besturingssysteem opgeslagen worden. Deze cookie omvat een kenmerkende opeenvolging van karakters, die een eenduidige identificatie van de browser bij het opnieuw oproepen van de webpagina mogelijk maakt. 

Met behulp van deze cookies kunnen de informatie en de aanbiedingen op onze webpagina geoptimaliseerd worden. Cookies stellen ons in staat om bezoekers opnieuw te identificeren. Het doel van deze herkenning is om u het gebruik van onze website gemakkelijker te maken.

Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze worden automatisch gewist op het moment dat u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessie-cookies. U slaat een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende zoekopdrachten van uw browser met de volledige sessie kunnen geassocieerd worden. Zodoende is het mogelijk om uw computer opnieuw te herkennen wanneer u terugkeert naar de website. Wij gebruiken dit soort cookies om de werking en de functionaliteit van onze website te verzekeren.

Daarnaast gebruiken wij sessie-overstijgende cookies. Deze blijven ook na de sessie aanwezig op de harde schijf van uw computer. In het bijzonder dankzij deze cookies kunnen wij ons aanbod gebruiksvriendelijker maken.

Voorkeurscookies maken het een website mogelijk om zich gegevens te herinneren die de wijze beïnvloeden waarop een website zich gedraagt of eruitziet, zoals bijvoorbeeld de te verkiezen taal of de streek of geografische zone waarin de gebruiker zich bevindt.

U kunt de op uw computer opgeslagen cookies inkijken en wissen, en uiteraard de omgang met cookies in het algemeen via de instellingen van uw browser configureren. Bijkomende informatie hieromtrent kunt u opvragen bij de fabrikant of met behulp van de hulpfunctie van uw browser. Het deactiveren van cookies kan er echter aanleiding toe geven dat u niet alle functies van ons portaal kunt gebruiken.

De volgende snelkoppelingen geven u meer informatie betreffende deze mogelijkheid voor de meest gebruikte browsers.

7 Pixels, lokale opslag en gelijkaardige technologieën

Daarenboven gebruiken wij bijkomende technologieën, zoals telpixels en lokale opslag. Wij gebruiken deze technologieën om na te gaan welke functionaliteiten bijzonder gewild zijn, teneinde een persoonlijke gebruikersbelevenis mogelijk te maken en voor de gebruiker relevante publiciteit aan te kunnen bieden.
 
Telpixels (die ook wel Clear GIFsWebbeacons of Pixel Tags genoemd worden) zijn kleine code-eenheden die in of op de website, de mobiele app, of publiciteit geïnstalleerd zijn. Deze telpixels kunnen bepaalde gegevens omvatten betreffende uw browser en computer, zoals het besturingssysteem, het browsertype, het type computer en de versie, de doorverwijzende website, de bezochte websites, IP-adres, en overige gelijkaardige gegevens. 
De lokale opslag is een in de branche gebruikelijke technologie die het een website of een mobiele app mogelijk maakt om gegevens op de computer, mobiele telefoon, of op een gelijkaardig apparaat van een persoon op te slaan en opnieuw daarvandaan op te roepen.
 

8  Webanalyse- en tracking-hulpmiddelen

Onze website gebruikt functies van de volgende webanalyse- en tracking-diensten: 

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Google Tag Manager

De details van de afzonderlijke diensten kunt u hierna terugvinden.

8.1 Google (Universal) Analytics

Wij maken op basis van onze gerechtvaardigde interesse gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. («Google») (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google maakt gebruik van cookies.

We gebruiken Google Analytics om de activiteiten op onze pagina’s op meerdere apparaten te analyseren (cross-device-tracking). Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem user-ID en zo de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.

De door de cookies geproduceerde gegevens betreffende het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) worden overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google is onder het Privacy-Shield-akkoord gecertificeerd en biedt zodoende een bijkomende garantie dat het Europese gegevensbeschermingsrecht gerespecteerd wordt 
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google gebruikt deze informatie in onze opdracht om het gebruik van onze website te evalueren, om rapporten op te stellen betreffende de website-activiteiten, en om bijkomende, met het gebruik van de website en met de internettoegang verbonden diensten op te zetten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Wij gebruiken Google Analytics enkel met geactiveerde IP-anonimisering. Dit houdt in dat het IP-adres van een gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Slecht in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

U kunt het verzamelen en het aan Google overdragen van de door het cookie geproduceerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres), alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende snelkoppeling (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) ter beschikking gestelde browser-plugin te downloaden en te installeren. Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens in de toekomst bij het bezoek aan de website verhindert. Wij wijzen er u echter op dat u in dat geval eventueel geen gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. Om het verzamelen door Universal Analytics over verschillende apparaten te verhinderen, dient u de opt-out op alle gebruikte systemen door te voeren. Bijkomende informatie betreffende Universal Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376.

Bijkomende informatie betreffende gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder www.google.com/analytics/terms/de.html of onder www.google.de/intl/de/policies/ .

8.2 Google AdWords

Op basis van onze gerechtvaardigde interesse gebruiken wij het tot Google-Marketing-Services behorende online-advertentieprogramma "Google AdWords".

Daarbij wordt door Google AdWords een cookie op uw computer geplaatst ("Conversion Cookie") indien u via een Google-weergave op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, verzamelen geen persoonlijke gegevens, en kunnen zodoende niet gebruikt worden voor een persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina´s van onze website bezoekt, en het cookie nog niet verlopen is, zijn Google en wijzelf in staat om te zien dat u op de weergave geklikt hebt en zodoende werd doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. Zodoende is het onmogelijk dat cookies via websites van AdWords-klanten gevolgd en getraceerd kunnen worden. De met behulp van de conversion-cookies verzamelde gegevens dienen om conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen die gekozen hebben voor conversion-tracering. Wij verzamelen geen gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

De door de cookies verzamelde gegevens betreffende uw gebruik van onze website worden gewoonlijk overgedragen naar een server van Google in de VS, en daar opgeslagen. Google is onder het Privacy-Shield-akkoord gecertificeerd en biedt zodoende een bijkomende garantie dat het Europese gegevensbeschermingsrecht gerespecteerd wordt (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

U hebt de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de van Google afkomstige op uw interesses afgestemde advertenties, en deze te weigeren. Hiervoor dient u vanuit elke door u gebruikte browser de snelkoppeling https://www.google.nl/settings/ads op te roepen en daar de gewenste instellingen door te voeren.

Bijkomende informatie betreffende het thema gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming in het kader van Google AdWords vindt u onder de volgende snelkoppeling https://www.google.de/policies/technologies/ads/.

8.3 Google Tag Manager

Daarenboven gebruiken wij de "Google Tag Manager" om de Google analyse- en marketingdiensten op te nemen in en te beheren op onze website. Google Tag Manager, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), is een oplossing waarmee gemarkeerde website-tags met behulp van een enkele interface beheerd kunnen worden. De Tool Tag Manager zelf, die tags implementeert, is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Het hulpmiddel zorgt echter voor het triggeren van andere tags die op hun beurt onder bepaalde voorwaarden wel gegevens verzamelen. Google Tag Manager zelf gebruikt deze gegevens echter niet. Indien er op het niveau van een domein of van cookies een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle tracerings-tags bestaan voor zover ze met Google Tag Manager geïmplementeerd werden. Bijkomende informatie vindt u in de gebruiksrichtlijnen voor deze dienst.

Bijkomende gegevens betreffende het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden door Google, vindt u op de overzichtssite: https://www.google.com/policies/technologies/ads, terwijl de gegevensbeschermingsverklaring van Google terug te vinden is op https://www.google.com/policies/privacy.

Indien u de op uw interesses afgestemde advertentie door Google-Marketing-Services wenst te weigeren, kunt u gebruikmaken van de door Google aangeboden instellings- en opt-out-mogelijkheden: http://www.google.com/ads/preferences.

8.4 Hotjar

Voor verbeteringen in het gebruik van onze internetpagina's maken wij gebruik van functies van de software Hotjar (https://www.hotjar.com), Hotjar Ltd., St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 1000, Malta). Door middel van Hotjar kunnen wij het gedrag van gebruikers op onze website evalueren. Voor dit doel plaatst Hotjar cookies op eindapparaten van de gebruikers en kan het gegevens van gebruikers opslaan, zoals browsergegevens, besturingssysteem, tijd die op de site wordt doorgebracht, enz. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Hotjar Ltd. doorgezonden en daar opgeslagen. Meer informatie over de beveiliging en verwerking van gegevens door Hotjar Ltd. vindt u op https://www.hotjar.com/privacy. U kunt een browser plug-in gebruiken om te voorkomen dat de informatie die door cookies is verzameld, naar Hotjar Ltd. wordt doorgestuurd en gebruikt. De volgende link leidt u naar de betreffende plugin: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

9 Social Plug-ins

Op onze website hebben wij snelkoppelingen naar ons sociaal-mediaprofiel bij de volgende sociale netwerken ingebouwd:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA,
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA
 • Twitter Inc.,1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • Youtube, een door Google Inc. aangeboden dienst, 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA
 • Xing SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland

Wanneer u een snelkoppeling naar één van onze sociale-mediaprofielen activeert, wordt er een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van het betreffende sociale netwerk. Hierdoor krijgt het netwerk de toegang tot de gegevens die vastleggen dat u met uw IP-adres onze website bezocht hebt en de snelkoppeling geactiveerd hebt. Als u een link naar een netwerk oproept terwijl u bent ingelogd op uw account op dat netwerk, kan de inhoud van onze pagina worden gekoppeld aan uw profiel op het netwerk. Dit betekent dat het netwerk uw bezoek aan onze webpagina direct kan koppelen aan uw gebruikersaccount en wij zo uw persoonsgegevens zoals naam, e-mail, locatie, vriendenlijst en profielfoto ontvangen. Met behulp van deze gegevens kunnen wij bepaalde functionaliteiten op de websites aanbieden. Indien u dat wenst te voorkomen, dient u zich uit te loggen alvorens de overeenstemmende snelkoppelingen aan te klikken. Een associatie vindt in ieder geval plaats wanneer u zich na het activeren van de snelkoppeling bij het netwerk in kwestie aanmeldt.

Indien u tijdens het bezoek van onze website met uw account bent ingelogd bij een sociaal netwerk, dan kan de provider het bezoek aan de website associëren met uw gebruikersaccount. Wanneer u interageert met een plug-in worden de overeenstemmende gegevens ook rechtstreeks naar een server van de provider in kwestie ook in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De gegevens worden bovendien via uw gebruikersaccount op het sociale netwerk openbaar gemaakt en daar aan uw contacten aangeboden.

Ook wanneer u tijdens het bezoek aan onze website niet bij de provider van de plug-in aangemeld bent, kunnen de door de plug-in verzamelde gegevens in bepaalde omstandigheden geassocieerd worden met uw gebruikersaccount. Door een plug-in wordt bij elke oproep van de website een cookie met een herkenning geplaatst. Omdat uw browser dit cookie bij elke verbinding met een server van de provider in kwestie ongevraagd meestuurt, kunnen sociale netwerken zodoende in principe een profiel opstellen met betrekking tot de websites die de bij het kenmerk behorende gebruiker bezocht heeft. Eventueel is het dan mogelijk om dit kenmerk dan later - bijvoorbeeld bij het zich vervolgens aanmelden bij de provider - ook opnieuw te associëren met een persoon.

Daarenboven dient vermeld te worden dat u in uw browser-instellingen de functie "cookies van derde-aanbiederpartijen blokkeren" kunt selecteren, wat inhoudt dat uw browser dan geen cookies meer verstuurt naar de desbetreffende server van het sociale netwerk in kwestie. Met deze instelling functioneren echter, buiten de plug-ins, onder bepaalde omstandigheden ook andere website-overstijgende functies van andere providers niet langer.

Bijkomende informatie betreffende het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens, alsook betreffende de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, vindt u terug in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de provider in kwestie:

Daar vindt u eveneens bijkomende richtlijnen en informatie betreffende uw rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy, alsook de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het opstellen van gebruikersprofielen.

10 Uw rechten

Indien de wettelijke basis voor de verwerking onze wettelijke interesse is in de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u op welk moment dan ook bezwaar aantekenen tegen een dergelijke verwerking, waarna wij uw bezwaar aandachtig zullen analyseren. 

Op dezelfde manier kunt u uw toestemming dat we uw persoonsgegevens verwerken, op elk moment intrekken.

Daarenboven hebt u recht op informatie, rectificatie, wissen, beperking, en overdraagbaarheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Indien u denkt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet plaatsvindt of heeft plaatsgevonden in overeenstemming met het gegevensbeschermingsrecht of dat uw gegevensbeschermingsrechtelijke aanspraken op welke wijze dan ook in het gedrang worden or werden gebracht, kunt u bovendien bezwaar aantekenen bij de toezichthoudende instantie. In Zwitserland is dat de Federale Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming en Openbaarheid (Eidgenössische Beauftragte für Datenschutz und Öffentlichkeit - EDÖB).

Gelieve u voor contacten, vragen, verzoeken, en wensen te wenden tot webmaster@siga.swiss.

11 Gebruik van de website door minderjarigen

De website is bedoeld voor en gericht op een volwassen publiek. Het is minderjarigen, en in het bijzonder kinderen jonger dan 16 jaar, verboden om persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben, aan ons mee te delen, of zich aan te melden voor een welbepaalde dienstverlening. Indien wij vaststellen dat dergelijke gegevens wel degelijk overgedragen zijn, dan zullen deze uit onze database gewist worden. De ouders (of de wettelijke voogden) van het kind kunnen met ons in contact treden en bij ons het verzoek tot wissen of de afmelding indienen.

12 Gegevensveiligheid

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen manipulaties, verlies, wijziging, of tegen de toegang ertoe door niet-geautoriseerde personen, en om uw rechten en het naleven van de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen te verzekeren.

De genomen maatregelen dienen de vertrouwelijkheid en de integriteit van uw persoonlijke gegevens te verzekeren, alsook de beschikbaarheid en de belastbaarheid van onze systemen en diensten bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens op lange termijn. Zij moeten er ook zorg voor dragen dat de gegevens ingeval van een fysiek of technisch voorval snel opnieuw toegankelijk en beschikbaar zijn.

Onze gegevensverwerking en onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de voortschrijdende technische ontwikkelingen.

Ook onze eigen interne gegevensbescherming vatten wij uiterst ernstig op. Onze medewerkers en de voor ons werkende dienstverlenende onderaannemers zijn tot het beroepsgeheim en tot het naleven van de gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen verplicht. Daarenboven wordt er slechts toegang tot uw persoonlijke gegevens verkregen indien dat echt nodig is.

13  Wijzigingen van de gegevensbeschermingsverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring op welk moment dan ook, met inachtneming van de geldende gegevensveiligheidsvoorschriften te wijzigen. Huidige versie is 16.01.2023

Versieverloop 

04.05.2020
• Eerste aanmaak

07.09.2020
• EU-US Privacy Shield-clausules geannuleerd 
• Aanvulling online meetings met Zoom & Hotjar 
• Aanpassing adres Google (nieuw IE) 
• Aanvulling nieuwe webshop shop.siga.swiss

16.01.2023
• 
Contactpersonen: Locatie EU nieuw in Schönefeld
• 
Vervanging van “Zoom” door “Microsoft Teams”
• 
Vervanging van Google (Universal) Analytics door Google Analytics (want nieuw Analytics 4)
• 
Vervanging van Google AdWords door Google Ads
• 
Aanvulling klokkenluidersformulier

Welkom op de SIGA-website . om inhoud voor uw geografische zone te bekijken.