Wood Boutique Hotel, Oostenrijk

In dit houten bouwwerk in het centrum van Wenen zijn de wanden, plafonds en vloeren uit massief hout. De afdichting voor tijdens de bouw en de afdichtingen van individuele elementen werden met SIGA-producten verwezenlijkt.

Plaats gebouw
Wien, Oostenrijk
Projecttype
Commerciële bouw
Grootte project
1 000m²
Opdrachtgever
COO Katharo Lodges GmbH
Installateur
DPM Holzdesign GmbH
Gebruikte producten
Dockskin® 100, Fentrim® IS 2, Rissan®, Rissan® 60, Wigluv® 20/40, Wigluv® 60, Wigluv® 100, 150 & 300, Wetguard® 200 SA
«De nieuwe afdichting voor tijdens de bouw SIGA Wetguard® heeft de verpakking van de modules vereenvoudigd. De zelfklevende folie is uiterst snel aangebracht en moet dankzij de lage SD-waarde ook niet meer verwijderd worden.»
Markus Steiner, Dipl. Ing. houtbouwmeester, DPM Holzdesign GmbH

Massief houten prefabelementen

De 50 massief houten kamers werden op slechts 68 dagen tijd in een montagehal geprefabriceerd uit massief houten elementen. Binnen deze tijdsspanne werden tevens de interne uitbouw, de bemeubeling en de gevel gerealiseerd. Vervolgens werden deze op de bouwwerf per verdieping geplaatst.

Daarbij vormden, benevens de strikte planning van de module-uitbouw, de krappe plaatsverhoudingen op de bouwwerf een uitdaging, evenals de korte tijdsspanne die ’s nachts beschikbaar was om de kamers te verplaatsen. Iedere nacht werd daarbij een complete verdieping – dat zijn negen kamers – op de desbetreffende etage geplaatst en tevens per verdieping afgedicht.

Efficiënte verpakking, transport en montage van de modules met SIGA Wetguard®

Wij spraken met Markus Steiner, houtbouwmeester bij de firma DPM Holzdesign GmbH. Hij en zijn team waren ervoor verantwoordelijk, de modules en het houtbouwsysteem te plannen, te produceren en aan te brengen.

Wat was bij dit project voor jou en jouw team de grootste uitdaging?

Het sterke prefabkarakter van de modules – met complete binneninrichting, sanitaire voorziening en houten gevel – vergde voorafgaandelijk een navenante inspanning bij de planning. Daarenboven waren de krappe productietijd van vijf weken voor telkenmale 18 modules en de strikt geplande montage van 30 minuten per module een behoorlijke uitdaging voor ons.

Hoe kon SIGA je met deze uitdaging helpen?

Dankzij de competente en geëngageerde adviesverstrekking van onze SIGA-projectmanager konden enkele productiestappen versneld worden. De test van de nieuwe afdichting voor tijdens de bouw, SIGA Wetguard®, vergemakkelijkte de verpakking van de modules.

Wat was je belangrijkste reden om op deze bouwwerf SIGA Wetguard® te gebruiken?

Met de zelfklevende folie is het verpakken aanzienlijk vlugger gereed. Het uitpakken komt te vervallen, vermits de afdichting voor tijdens de bouw dankzij de lage SD-waarde op de module kan blijven. Voor het tot stand brengen van de afdichting voor tijdens de bouw moeten enkel de montagevoegen afgeplakt worden.

Hoe beschermden jullie de houtmodules vroeger?

Tot nog toe hebben we de modules met onhandige 10 m brede folies ingepakt en deze folies met planken beveiligd. Op de bouwwerf hebben we steeds weer opnieuw alles uitgepakt en een afdichting voor tijdens de bouw over het gehele oppervlak tot stand gebracht. Dat ganse proces is nu overbodig geworden.

Wat waardeer je in het bijzonder aan de SIGA-producten?

De kleefkracht van SIGA-producten blijft ook in de guurste omstandigheden constant. Dankzij de gebezigde lijm is er ook geen vervaldatum.

Hoeveel belang hechten jullie eraan dat de SIGA-producten compleet vrij van woningsgiften zijn?

Voor ons, als ecologisch houtbouwbedrijf en schrijnwerkerij met eigen productie en verkoop van gepatenteerde stro-inblaasisolatie, is het uiterst belangrijk dat zoveel mogelijk zonder oplosmiddelen en schadelijke stoffen bouwen.

Welkom op de SIGA-website . om inhoud voor uw geografische zone te bekijken.