Virksomhetskultur

Vi ønsker å inspirere folk med våre verdier

Familietradisjon

SIGA ble etablert i 1966 av Paul og Trudy Sieber-Gadient. Deres sønner Reto og Marco Sieber har fokusert på å globalisere SIGA siden 1990. I den tredje generasjonen har deres barn til hensikt å videreutvikle familieforetaket.

Team management

Forretningsledelsen ivaretas av et team med fire spesialister.

Daniel Schmid
CTO

Stefan Schaab
CPO

Jan-Christoph Arnold
CSO

Lidenskap

Over hele verden er 625 SIGA medarbeidere og mange tusen av våre håndverkerkunder mer enn ivrige når det gjelder å virkeliggjøre SIGAs visjon av en verden full av bygninger med null energitap.

Utvikle talenter

Våre unge talenter er nøkkelen til global vekst. 90 % av våre ledere er folk vi selv har utdannet.

Enestående produkter

Vårt forskning- og utviklingsteam «kamperer ute» på byggeplasser inntil vi har forstått alt vi trenger å vite. På denne måten utvikler vi enestående produkter, alltid med byggherren i fokus. Alle SIGA produkter produserer vi selv i Sveits.

Kontinuerlig forbedring

Våre medarbeidere er vår beste bedriftsrådgivere. Hver eneste medarbeider, uansett i hvilken stilling, kan aktivt optimere alle vårt foretaks aspekter. Som en klar og tydelig forpliktelse overfor denne kulturen investerer vi hver 10. arbeidsdag utelukkende til å forbedre vår aktuelle status, og daglige forretninger er da satt på vent.

Vi vet å verdsette feil som blir gjort

Vi er forpliktet til å lære av feilene vi gjør. Dersom noen hos SIGA gjør en feil, så deler de den med alle, og til gjengjeld dette opplever de at dette blir verdsatt, det følger ingen sanksjoner. Denne metoden sørger for at vi ikke gjør den samme feilen igjen.

De mest moderne teknologiene

Vi er nysgjerrige. Vi tester og utnytter de mest moderne teknologiene, som eksempelvis roboter, førerløse transportsystemer, 3D skriverteknikk, virksomhetsetterretning, tingenes internett, kunstig virkelighet, utvidet virkelighet, kunstig intelligens etc. i våre anstrengelser for å oppnå vår visjon om en verden med bygninger som har null energitap.

Velkommen til SIGA nettsted Norge. for å se innhold for din lokasjon.