Majpell®

Rivefast og elastisk dampbremser og dampsperrer med fast diffusjonsevne til tak- og vegg konstruksjoner innendørs.

Velkommen til SIGA nettsted Norge. for å se innhold for din lokasjon.