Visjon

Vi streber for en verden med null energitap i bygninger.

I dag har vi store energitap

Det finnes mange små hull og sprekker i en bygningskappe, og dette fører til at både oppvarmet og nedkjølt luft slipper ut.

Viktigste krav til oppvarming

Effektive varmesystemer kreves for å opprettholde en romtemperatur på 20 °C om vinteren, fordi varmluften kontinuerlig slipper ut.

Viktigste krav til nedkjøling

I løpet av de neste 30 årene vil det bli solgt 10 klimaanlegg for hvert sekund i verden. Effektive klimaanlegg kreves for å opprettholde en behagelig temperatur på 20 °C i rom der man oppholder seg, fordi nedkjølt luft stadig unnslipper.

Bygninger som lekker intensiverer klimaendringen

Ineffektive bygninger skaper høye CO2-emisjoner, noe som igjen intensiverer drivhuseffekten og øker den globale oppvarmingen og trusselen om klimaendringen.

Vår oppgave

SIGA utvikler og produserer høyeffekts produkter som er uten giftstoffer og som er resistente mot aldring, samtidig som de sørger for en lufttett forsegling for bygninger av alle typer.

4 viktige fordeler med luft- og vindtette bygninger

1. Økt bokomfort

Lev uten trekk. Lufttette bygninger holder varmen og kulden ute, samtidig som de stenger ute trafikkstøy og luftforurensning.

2. Spar penger, beskytt klimaet

Energiforbruk til oppvarming og nedkjøling av en lufttett bygning er betydelig lavere enn de tradisjonelle strukturene, og som et resultat av dette reduserer  den de klimaskadelige CO2-utslippene.

3. Oppretthold verdien

Lufttette bygninger er beskyttet mot vind, regn, snødrev, insekter og bygningsskade som forårsakes av kondens og mugg.

4. Aktivhus er gjennomførbart

Det lave energiforbruket som karakteriserer en lufttett bygning gjør det lettere å gjennomføre selvforsyning med fornybar energi. Så enkelt er det å gjøre en bygning til en aktivbygning.

Velkommen til SIGA nettsted Norge. for å se innhold for din lokasjon.