Oppussing boligblokk, Østerrike

da denne 1 km lange boligblokken fra 1980-tallet ble pusset opp, måtte man skifte ut til sammen 3600 vinduer. Innsiden av vindusfordypningen fikk en glattpuss.

Bygningens plassering
Wien, Østerrike
Prosjekttype
Boligbygg
Arkitekt
Viktor Hufnagl 
Byggherre
Volksbau 
Installatør
Felbermayer Fenster und Türen Erzeugungs GmbH
Brukte produkter
Fentrim® IS 20, Meltell® tubepose
«De fleste svakhetene kommer fra klisteret på murverket. Man bearbeider ofte produkter som forutsetter andre produkter for å gi en ren tilslutning. Dette fører ofte til feil på objektet, siden man fort glemmer det ekstra produktet.» 
Ingeniør Florian Freydenschlag, konsulent, Ertl GmbH, ingeniør for vindu og fasadeteknikk, Wien

Utskiftning av 3600 vinduer

Den berømte østerrikske arkitekten Viktor Hufnagl bygget boligblokkområdet på 1980-tallet. Prestisjeobjektet består av 380 boenheter og har rundt 50 trappeoppganger.

Fra 2020 ble alle de 3600 vinduene i boligkomplekset erstattet trinn for trinn. Den spesielle utfordringen: Den indre vindusflaten skulle ikke skades på noen måte. Hvert vindu måtte monteres i løpet av en dag, slik at beboerne ikke måtte flytte ut under oppussingen.

Permanent luft- og slagregnfast tilslutning

Innsiden av vindusfordypningen fikk en glattpuss. Etter den lufttette tilslutningen med Fentrim® IS 20, ble disse dekket til. Utvendig ble den slagregnfaste tilslutningen skapt med det effektive hybrid-tetningsstoffet SIGA Meltell®.

Spesielt vindusmontørene fra Felbermayer Fenster GmbH synes det var viktig med en permanent luft- og slagregnfast tilslutning som det var lett å jobbe ut fra. Josef Kollarich, byggmesteren fra Felbermayer Fenster und Türen Erzeugungs GmbH, er helt sikker i en sak:

“SIGA Meltell er et genialt tetningsstoff som oppfyller alle våre krav til bearbeiding, kvalitet og anvendelighet sammen med helt ulike fugebredder.”

Han forklarer dessuten hvorfor Felbermayer Fenster und Türen Erzeugungs GmbH bestemte seg for et samarbeid med SIGA:

“Rådgivningen og støtten ved forhåndsplanleggingen til saneringstilkoblingen, og utvalget med SIGA-materialer bidro til at vi valgte SIGA som leverandør under oppussingsarbeidet.”

Vinduskontroll under oppussing: Den fagkyndige har ordet

Ingeniøren Florian Freydenschlag har ansvaret ved Ertl GmbH, ingeniørkontoret for vindus- og fasadeteknikk i Wien. Vi spurte hva han ser på som de sentrale punktene når man sikrer vinduer i et oppussingsprosjekt, hvilke utfordringer som oppstod under dette prosjektet og hva han mener er fordelene ved SIGA-produktene.

Hva er viktig for deg når man sikrer vindu ved oppussing, men også i nybygg?

Etter mitt syn er det aller viktigste, uansett om det er oppussing eller nybygg, at det er så enkelt som mulig å bearbeide produktene. Montørene bør altså kunne montere produktene med så lite ekstrajobb som mulig. Dette mener jeg er viktig for at monteringskvaliteten skal øke og for at man ikke skal kunne glemme noen komponenter.

Hva er de tekniske utfordringene?

Tekniske utfordringer ved tetning har man spesielt når det kommer til den permanente klebingen, og ved underjordiske forhold som oppdages på stedet.

Hva er din opplevelse fra bruken av SIGA-produkter ved tilslutningen mellom vindu og murverk?

Jeg har spesielt lagt merke til klebekraften. Når foliene har blitt montert på murverket, kan de knapt nok fjernes igjen. Dette har da naturligvis den fordelen at det nesten ikke er nødvendig med noen utbedringer i etterkant.

Hvordan opplevde du å jobbe med SIGAs teknisk støtte?

Støtten var og er enestående. Frem til nå har alle henvendelser (f.eks. rundt produktspesifikasjoner), o.l. blitt besvart eller avklart umiddelbart.

Hva er som regel svakhetene i slike tilslutninger?

De fleste svakhetene kommer fra klisteret på murverket. Dette fører ofte til avløsninger, hvilket krever omfattende reparasjoner. Det bearbeides også ofte produkter som forutsetter andre produkter (f.eks. sømmiddel) for å kunne gi en ren tilslutning. Dette fører ofte til feil på objektet, siden man fort glemmer det ekstra produktet.

Velkommen til SIGA nettsted Norge. for å se innhold for din lokasjon.