O nas

Obecnie około 40% światowego zapotrzebowania na energię zużywane jest na ogrzewanie i chłodzenie budynków. Ma to wpływ na środowisko naturalne i przyspiesza zmiany klimatyczne. Podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia efektywności energetycznej budynków, aby powstrzymać ten proces.

Witami na stronie internetowej SIGA . , aby zobaczyć treści dla swojej lokalizacji.