Konstrukcja drewniana na zewnątrz

Warstwy wiatro- i deszczoszczelne w ścianach drewnianych wykonywane są z reguły po zewnętrznej stronie izolacji cieplnej poprzez zastosowanie membran fasadowych. Szczególnie ważne jest uszczelnienie złączy, spoin i połączeń. 

Witami na stronie internetowej SIGA . , aby zobaczyć treści dla swojej lokalizacji.