Fentrim®

Jednostronna, mocna, elastyczna, wysokowytrzymała taśma klejąca do trwałego uszczelniania szczelin elementów budowlanych w konstrukcjach masywnych i metalowych.

Witami na stronie internetowej SIGA . , aby zobaczyć treści dla swojej lokalizacji.