Majpell®

Odporne na rozdarcia i elastyczne folie parochronne do wykonania trwałej powietrznoszczelnej warstwy w konstrukcjach dachów, ścian i sufitów wewnątrz budynków.

Witami na stronie internetowej SIGA . , aby zobaczyć treści dla swojej lokalizacji.