Konstrukcja masywna na zewnątrz

Szczeliny budowlane pomiędzy oknem i ścianą masywną są z reguły uszczelniane wiatro- i deszczoszczelnie po zewnętrznej stronie izolacji cieplnej za pomocą samoprzylepnych taśm uszczelniających. 

Witami na stronie internetowej SIGA . , aby zobaczyć treści dla swojej lokalizacji.