Rissan®

Jednostronna, elastyczna, wysokowytrzymała taśma do trwałego powietrznoszczelnego przyklejania folii parochronnych i materiałów płytowych do elementów konstrukcji wewnątrz budynków.

Witami na stronie internetowej SIGA . , aby zobaczyć treści dla swojej lokalizacji.