Konstrukcja drewniana wewnątrz

Warstwy powietrznoszczelne w ścianach drewnianych wykonywane są z reguły po wewnętrznej stronie izolacji cieplnej poprzez zastosowanie folii parochronnej lub płyt. Szczególnie ważne jest uszczelnienie złączy, spoin i połączeń. 

Witami na stronie internetowej SIGA . , aby zobaczyć treści dla swojej lokalizacji.